RODO - Autoforma | Bezpieczne naprawy

Zgłoś szkodę  * Pole wymagane

  RODO

  Administratorem Twoich danych osobowych jest AUTO FORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Prosta 109, 05-520 Kawęczynek posiadającą NIP 7010477167, KRS 0000551873   adres e-mail: rodo@autoforma.com numer telefonu 536 536 535,

  Dane kontaktowe Administratora, do którego możesz z zwracać się z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Twoich danych.

   

  Jakie masz prawa?

  1) dostępu do Twoich danych,

  2) ich poprawiania,

  3) żądania ich usunięcia,

  4) ograniczenia przetwarzania,

  5) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

   

  Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

  Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  Marketingowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail oraz związanych z realizacją sprzedaży oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy.

   

  Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne, ale bez podania Twoich danych nie będziemy mogli wysyłać do Ciebie wiadomości marketingowych oraz zakupionych przez Ciebie towarów.

   

  Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. f (nasz prawnie uzasadniony interes) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

   

  Jaki jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych?

  Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego marketingu oraz sprzedaży.

   

  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas, nie dłużej jednak niż przez czas do 3 lat lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

   

  Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

   

  Czy będziesz podlegać decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu?

  Nie będziesz podlegał decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.